Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Eski Arapgir Kalesi

Arapgir İlçesi’nin Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yüksek bir platformda sarp kayalar içine inşa olunmuştur. Zamanında bir askeri stratejik önemi olan bu yerin şimdi hiçbir önemi kalmamıştır. Birkaç duvar izinden başka ortada pek fazla bir yapı izi de kalmamıştır. Çıkışı güç bir saha üzerinde yer alır. Takriben 8500 m2’ye oturtulan kalenin temel kısımları blok taşlarla, diğer kısımları ise kesme taşlarla yapılmıştır. Devamlı muhasara edilmesi sebebiyle harap durumda olan bu kalenin kitabesi yoktur. Bu itibarla yapılış tarihi kesin olarak bilinememektedir. Bugün için görülebilen üç burcu mevcuttur.

Pınarbaşı istikametinden gelen bir su kanalı ile kalenin su ihtiyacının giderilmesi yoluna gidilmiştir. Kaleye ulaşmak için tek yol vardır. Bu yol Büyük Kozluk Çayı üzerinde inşa olunan Kozluk Köprüsü ile Eski Arapkir Deresi üzerinde tesis edilen Kale Köprüsü ile kaleye yapılacak ani bir baskını önlemek için yol boyunca gözetleme mağaraları yapılmıştır. Gerek bu mağaraların ve gerekse kalenin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Selçuklu ordularının Malatya – Erzincan yolunun güzergâhında olması ve hatta bu güzergâhta bu çağı içeren önemli Hanların inşa tekniği ile kale içerisindeki yapı kalıntılarının aynı teknikte inşa olması sebebiyle bunun Anadolu Selçukluları devrinde yapıldığı söylenebilir.