Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yusuf Ziya Paşa Bedesteni

Malatya İli, Darende İlçesi, Zaviye Mahallesinde bulunan mezarlığın içerisinde yer alır. Klasik Osmanlı kapalı çarşı planlıdır. Dikdörtgen planlı yapı, klasik Osmanlı kapalı çarşıları planına uygun olarak, ortada büyük avlu etrafına dükkânların sıralanmasından oluşmaktadır. Yapıya üç (3) kapıdan girilmektedir. İki kapı tonozlarla dışa çıkıntı yaparak hem dükkân sayısını çoğaltmakta, hem de yapıya hareketlilik sağlamaktadır. Yapı iç duvarları kesme taş, örtü sistemi moloz taştır. Avlu üstü açık, dükkân üzerleri beşik tonozludur. Alanda 05-20.11.1997 tarihleri arasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. 27.12.2005 tarih ve 1325 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden restorasyonu gerçekleştirilmiştir.