Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

 MALATYA İLİ VE İLÇELERİNDEKİ TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARI

Dinsel ve Kültürel Yapılar    :151 adet

Sivil Mimari Yapılar             :  104 adet 

İdari Yapılar                        :  14 adet

Askeri Yapılar                     :    7 adet

Arkeolojik Sitler                   :  134 adet

TOPLAM                            : 410 adet kültür varlığı tescillidir.


MALATYA MÜZESİNDE BULUNAN KAYITLI ESER SAYISI

Arkeoloji   Grubu      :   9108 adet

Sikke  Grubu            :   5541  adet

Etnoğrafik Grup        :   1891  adet

 

Toplam eser sayısı :  16560 adet eser envanter kayıtlarında  yer almaktadır.