Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması

72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Basın Duyurusu

Bakanlığımızca, Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza yeni eserler kazandırmak ve buna bağlı olarak da sanatçılarımızın verimini artırmak amacıyla; bu yıl 72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması kapsamında “Resim Yarışması”, “Heykel Yarışması”, “Özgünbaskı Yarışması” ve “Seramik Yarışması” düzenlenmiştir.

           

Sözkonusu yarışmanın katılım formları ve şartnameleri Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), ilgili Fakülte ve Dernekler ile Toplama Merkezlerinden ve Bakanlık web sitesi www.kulturturizm.gov.tr  veyawww.guzelsanatlar.gov.tr. adreslerinden temin edilebilir.  

Yarışmaların Konusu: “Birlikte Yaşama Kültürü ve Renklerin Kardeşliği”

Yarışmalara verilecek eserler

            10-15 Kasım 2014 tarihleri arasında;

            - Ankara’da Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü’ne

            - İstanbul’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Şubesi’ne

            - İzmir’de Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

            Yarışmalarda her dalda ayrı ayrı olmak üzere 3 adet Başarı Ödülü (12.500.-TL.) verilecektir.

 

            Yarışmaların Seçici Kurulu

 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

- Habib AYDOĞDU

- Prof. Sevim ÇİZER

- Prof. Meriç HIZAL

- Güngör İBLİKCİ

- Prof. Dr. Fevzi KARAKOÇ

- Prof. Aytaç KATI

- Prof. Hüsamettin KOÇAN                                                 

- Doç. Dr. Zeynep YASA YAMAN