Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Malatya Kültür Envanterinin basımı gerçekleştirildi.

Malatya Kültür Envanterinin basımı gerçekleştirildi.

2012 yılında hazırlık çalışmaları başlatılan Kültür Envanteri hazırlama çalışmaları kapsamında Malatya il ve ilçelerinde bulunan tüm taşınmaz kültür varlıkları uzmanlar tarafından yerinde görüldü, harita ve krokileri çizildi, fotoğrafları çekildi. Tüm bu çalışmaların ardından tasarlanarak son şekli verilen Envanter bastırılarak dağıtıma hazır hale getirildi.

538 sayfadan oluşan ve kuşe kâğıda basılan Kültür Envanterinin 1. bölümünde “Malatya’nın Coğrafi Yapısı; Malatya’nın Tarihçesi; Atatürk’ün Malatya’ya Gelişleri; Arslantepe Höyük ve Su Altında Kalan Taşınmazlar” konuları işleniyor. Envanterin 2. bölümünde taşınmaz kültür varlıkları ilçelere göre sınıflandırılarak haklarında bilgi veriliyor.

3. bölüm ise Malatya fotoğrafları, terimler sözlüğü ve kaynakçayı içeriyor. Ayrıca her bölümde özet İngilizce bilgiler yer alıyor.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay “Binlerce yıllık bir geçmişe sahip, tarihin en eski uygarlıklarının ortaya çıktığı bir konumda bulunan Malatya ve çevresindeki eserlerin ‘Kültür Envanteri’ adı altında bir eser olarak çıkarılması için çalışmalarımızı 2012 yılında başlatmıştık. Müdürlüğümüz ve Müze Müdürlüğü uzmanlarından oluşan bir ekip uzun ve titiz bir çalışmanın ardından envanteri tamamlayarak basıma hazır hale getirdi. Ekip, söz konusu eserlere ait bilgileri derledi, sahada ve saha dışında yapılan incelemelerle bilgiler güncellendi. Envantere harita, kroki ve fotoğraf eklenerek bilgilerin daha anlaşılır kılınması sağlandı. Malatya Kültür Envanteri hazırlama çalışmaları sırasında karşımıza yeni taşınmaz kültür varlıkları çıktı ve bunları da tescilleyerek envantere aldık. Envanter sadece taşınmaz kültür varlıklarına ait bilgiler içermiyor. Malatya’nın tarih ve coğrafyasına ilişkin, konunun uzmanlarınca kaleme alınmış bilgiler de envanterde yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra çok güzel Malatya fotoğrafları içeren envanterimizin 7’den 70’e herkesin faydalanacağı türden bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Kültür Envanteri bakanlığımıza, 81 il valiliğine, üniversitelere, müzelere, il halk kütüphanelerine ve koruma kurulları ile önemli araştırma merkezlerine dağıtılacaktır” dedi.

Özbay, Malatya Kültür Envanterinin hazırlanmasında emeği geçen isimlerin giriş bölümünde zikredildiğini belirterek “hem envanteri hazırlayanlara hem de hazırlanıp basılmasında desteğini esirgemeyen önceki dönem valilerimiz ile Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’ya teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.