Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şehir- İnsan Medeniyet Köprüsü(Bir Şehir Beş Kıymetli İnsan)

Bakanlığımızın “Şehir- İnsan Medeniyet Köprüsü” projesi kapsamında örnek kişilik olarak “Ahmet Süheyl Ünver, Ali Fuat Başgil, Ekrem Hakkı Ayverdi, Fethi Gemuhluoğlu ve Mahir İz” isimli beş kıymetli şahsiyet belirlenmiştir. Bu şahsiyetlerden hareketle kültürel değişmeler karşısında geleneksel kültürden kopan yeni nesillere kültür kaynaklarını ve değerlerimizin hatırlatılmasına katkı sağlayacak kamuoyu nezdinde ilgi oluşturmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 17.11.2015 Salı günü Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde toplantı geçekleştirilmiştir. 
Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Müdürlüğümüz Şube Müdürü ve İslam Hukuku Bilim Uzmanı Gülhan HALİLOĞLU’nun 23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 13.00’te Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesinde “Gelenekten Geleceğe Köprü İnsanlar” adlı konferansı ile 29 Aralık 2015 Salı günü saat 13.00’te Malatya Anadolu Lisesinde “Köprü İnsan Ali Fuat Başgil İle Gençlerle Başbaşa” adlı konferansını vermesi kararlaştırılmıştır.