Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Film Çekimi Başvuru Formu

TÜRKiYE'DE TiCARİ AMAÇLI FiLM ÇEKMEK iSTEYEN YERLi YAPIMCILAR FORMU 

TAAHHÜTNAME

form.pdf