Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Doğanşehir ilçesinde “Ermeni Meselesi ve Gerçekleri” konusunda konferans verildi

          Konferansa konuşmacı olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Tarihçi Mehmet Kazancı katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki konferansa yoğun bir ilgi ve katılım olduğu gözlendi. Tarihçi Mehmet Kazancı, Türk tarihi, Anadolu’daki kurulan Türk devletleri ve burada yaşayan insanların birlik ve beraberlik içerisinde hoşgörü ortamında yaşadıklarından söz ederek konuşmasına başladı. “Ermeni Meselesi ve Gerçekleri” üzerine tarihi belgelerden hareketle örnekler veren Mehmet Kazancı, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Ermenilerin diğer soy, dil ve dine mensup kavimlerle birlikte İslamiyet’in ve ondan doğan hukukun gerektirdiği hoşgörülü yönetim sayesinde, asırlarca barış ve huzur içinde yaşadıklarından söz etti.
          Ayrıca Ermeni meselesinin ortaya çıkmasının birçok sebebi olduğunu, 1789 Fransız İhtilalinden sonra milliyetçilik akımının bunda etkili olduğunu belirtti. Konferansın sonunda ise Anadolu’da asırlardır birlikte yaşayan insanların hangi soy, dil ve dinden olursa olsun bu vatanın birer asli unsuru oldukları, bu birlikte yaşama ve paylaşmanın da güzel bir haslet olduğuna vurgu yaptı. Dış güçlerin bu birlikteliği bozmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirten Tarihçi Mehmet Kazancı, yoğun katılımdan dolayı teşekkür ederek konferansını tamamladı.
1.JPG
2.JPG