Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2022 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU


2022 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI HAKKINDA


27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

 

2022 yılında yardımdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin

  • proje yardımları için en geç 15.10.2021,
  • uygulama yardımları için ise en geç 31.12.2021tarihine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca 2022 yılına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi 31.12.2021 olarak belirlenmiştir.

 

Proje yardımı başvurularına ait istenen belgeler ve detaylı bilgi için tıklayınız:  https://ankara.ktb.gov.tr/TR-288642/2022-yili-tasinmaz-kultur-varliklarina--yardim-basvurul-.html