Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Atatürk Evi Müzesi

Malatya Merkez, Hüseyinbey Mahallesi, Atatürk Bulvarı ile Tandoğan Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan bina Atatürk Anıtı ve İnönü parkının karşısındadır.  1687 m2 arsa üzerine inşa edilen kare planlı yapının etrafı bahçelidir. Bahçe duvarları kesme taş olup, üzerine boğumlu beton parmaklıklar yapılmıştır.  Tamamen kesme taştan yapılan yapının iç ana bölmeleri de kesme taştandır. Oda bölmeleri ve tavan kargirle yapılmış, binanın üzeri sonradan çatı ile örtülmüştür. Ana cephesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan binanın girişi, cephenin ortasında yer alan ve merdivenle çıkılan kapıdan sağlanmaktadır. Giriş portali yan duvarlardan yukarı taşarak anıtsal bir görünüm kazanmıştır. Kapı açıklığı sivri kemerli olup, alınlıkta kitabenin bulunduğu yerde bugün kitabe mevcut değildir. Ana cephede
dört, yan cephelerde beşer adet sivri kemerli pencereler yer almıştır. Altı tamamen bodrum olan binanın üst katında, ortada bir salon, yanlarda salona açılan dört oda yer almaktadır. Salon ön cepheye paralel olarak bölünerek uzunca bir hol yapılmıştır.

Bina, ulu önder ATATÜRK' ün Malatya’yı ziyaretlerinde kullandığı binadır. Önceleri Halk Evi ve ardından Halk Eğitimi Merkezi binası olarak kullanılan bina, günümüzde Atatürk Evi Müzesi olarak kullanılmaktadır.