Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi

29-30 Nisan 2011 tarihleri arasında, Valiliğimiz koordinasyonu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Koruma Uygulama Denetleme Bürosu’nun işbirliğiyle “Turizm Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz turizminin mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve sektörün gelecek stratejilerinin geniş bir katılım ile ele alınacağı Malatya Turizm Geliştirme Çalıştayı 29-30 Nisan 2011 tarihinde yapılacaktır. İlimiz, mevcut turizm ekonomisini bugün bulunduğu düzeyin çok ötesine taşıyabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin turizm ekonomisinin büyütülmesine katkı sağlayacak şekilde harekete geçirilmesi için, turizme konu olabilecek değerlerin tespit ve tescili, onarım ve korunması, bilgilendirme ve tanıtımı alanlarında yoğun çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. Bunun yanında, turizmin sosyal ve toplumsal tabanının genişletilmesine dönük çabalar ile il turizm stratejisinin belirlenmesinde katkı sağlayacak tartışma ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilebileceği zemin oluşturularak, canlı tutulması önem arz etmektedir" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:

"Valiliğimizce, ilimiz turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi amacına dönük olarak, doğal ve tarihi varlıklarımızın tespit ve tescili ile bu değerlerin koruma altına alınarak yaşatılmalarına dönük proje ve çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Malatya Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri ile Malatya Turizm Master Planının hazırlanması projeleri yanında ilimizin farklı yerlerinde pek çok restorasyon-koruma projesi yürütülmektedir. İlimizin sahip olduğu turistik değerlerin tanıtımı, bu varlıkların bizatihi kendileri kadar önem taşımaktadır. İlimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantı ve etkinlikler aracılığıyla, ilimiz turizm potansiyelinin ilgili çevreler nezdinde tanıtımı sürdürülmektedir. İlimiz turizm ekonomisinin büyümesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, diğer sektörlerde yaratacağı büyüme imkan ve fırsatları konusunda sürdürülen bilgilendirme-bilinçlendirme çabaları ile konunun kamuoyu gündeminde tutulması, toplumsal zeminin genişletilmesi ve uygun sosyal dönüşümün sağlanması bakımından önemlidir. İlimiz turizm sektörünün bugün ve yarınına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin yapılabileceği bir zemin olarak, Valiliğimiz girişimi ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteği ile "Malatya Turizm Geliştirme Çalıştayı" düzenlenecektir. Daha sonraki benzer çalışmalara değerli veriler temin etmesi beklenen bu çalıştayda, sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla oluşacak tartışma zemininde ilimiz turizminin bugünkü mevcut durumu, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, bu potansiyelinin geliştirilmesi, sektörde yaşanan sorunlar, fırsat ve tehditler ile sektörün geleceğinin tartışılması imkanı meydana getirilmiş olacaktır. Ülkemiz ve ilimiz turizm sektörünü temsilen önde gelen kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile yapılacak Çalıştay, 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 09.30'da katılımcı heyetin Valiliğimizi ziyareti ile başlayacaktır. İlimizin önemli tarihi ve turistik yerleri ile son dönemde Valiliğimizce hayata geçirilen bazı projelerin mahallinde ziyaret edilerek, katılımcılara bilgi verileceği teknik gezi sonrasında, Fırat Kalkınma Ajansı toplantı salonunda saat 20.00'da başlayacak ilk gün çalışmalarına geçilecektir. 30 Nisan Cumartesi günü Fırat Kalkınma Ajansı toplantı salonunda devam edecek çalıştay, saat 17.30'da yapılacak değerlendirme toplantısı ile sona erecektir."

PROGRAM

29 NİSAN 2011


20.00 - 21.00 : AÇILIŞ
Konuşmacılar:
FKA Genel Sekreteri Sn. Fethi ALTUNYUVA
Malatya Belediye Başkanı Sn. Ahmet ÇAKIR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yrd. Sn. Özgür ÖZASLAN
Malatya Valisi Doç. Dr. Sn. Ulvi SARAN

21.00-21.15 ÇAY/KAHVE ARASI

21.15 – 22.30 : PANEL – “GELECEK TURİZMDE ve TURİZMDE İNOVASYON UYGULAMALARI”
Oturum Başkanı: Malatya Valisi Sn. Ulvi SARAN
Panelistler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yrd. Sn. Özgür ÖZASLAN
TÜRSAB Başkanı Sn. Başaran ULUSOY
Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap MUNYAR
TUYED Başkanı Sn. Ekrem KÖFTEOĞLU

30 NİSAN 2011

09.00 – 09.30 : KAYIT
09.30 – 09.45 : AJANS TANITIM FİLMİ
09.45 – 10.00 : AÇILIŞ KONUŞMASI
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Fethi ALTUNYUVA
10.00 – 11.00 : MALATYA TURİZMİ İLE İLGİLİ SUNUMLAR
Malatya İl Kültür ve Turizm Md. Sn. Bahaettin KABAHASANOĞLU(20 dk.)
Şehir Plancısı Sn. Saffet ATİK (Master Plan hk.) (20 dk)
Sunum: Tavit KÖLETAVİTOĞLU (20 dk)

11.00 – 11.15 : ÇAY / KAHVE ARASI

11.15 – 12.00 : PANEL - “MALATYA ÜZERİNE TURİZM ÇALIŞMALARI”
Oturum Başkanı: Kül.Tur.Bak. Müst. Yrd. Sn. Özgür ÖZASLAN
Panelistler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanları
Tavit KÖLETAVİTOĞLU

12.00 – 12.45 : PANEL – “ MALATYA TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU”
Oturum Başkanı: Yatırım ve İşletmeler Daire Bşk. Sn. Dr. Adnan ASLAN
Panelistler: TÜRSAB İl Temsilcisi Sn. Serkan KENDİRCİ
Anemon Oteli Genel Müd. Sn. Eşref DİNÇER
Avşar Oteli İşletmecisi Sn. Osman AVŞAR
Malatya İl Kül. ve Tur. Md. Sn. Bahaettin KABAHASANOĞLU

12.45 – 13.45 : Öğle Yemeği

13.45 – 15.00 : Atölye Çalışması-Malatya Turizmi İle İlgili Sorun Tesbiti

15.00 – 15.15 : Çay/Kahve Molası

15.15 – 16.45 : Çözüm Stratejileri Geliştirme Ve Eylem Planının Oluşturulması
16.45 – 17.00 : Çay/Kahve Molası

17.00 - 17.30 : Kapanış – Çalıştay Programının Değerlendirilmesi

Yer: Fırat Kalkınma Ajansı